Helsepersonell

Enkel rytmediagnostikk

- ambulant kontinuerlig registrering av EKG på skybasert opptaksmedium

Enkel i bruk

 • Medisinsk sertifisert
 • 24 timer i døgnet 7 dager i uken
 • Vannbestandig
 • Gjenbrukbar
 • Automatisk tolkning 
 • Enkel tilgang til resultater
 • Mulighet for kardiologvurdering

Kan benyttes ved

 • Økt risiko for atrieflimmer og hjerneslag*
  • Alder >75 (65) år
  • Hypertensjon
  • Diabetes
  • Tidligere hjerte- og karsykdom
  • Tidligere hjerneslag
 • Hjertebank/uregelmessig puls


Hvem bør testes for atrieflimmer?
Ikke-erkjent atrieflimmer er vanlig, og kan øke risikoen for hjerneslag, hjertesvikt og tidlig død. 


Slik brukes ECG247
ECG247 er enkel i bruk for både pasienter og helsepersonell


ECG247 Portal
Enkle tips for hvordan EKG opptakene vurderes og rapport lages